غواصی در لاشه های غرق شده یعنی غواصی در زمان گذشته واین همیشه با هیجانی خاص همراه است. این یک تجربه باورنکردنی برای دیدن یک کشتی بزرگ از دیگاه یک پرنده به قسمت فرماندهی کاپیتان است. غواصی در لاشه های غرق شده فوق العاده هیجان انگیز است و برخی خطرات بالقوه در آن وجود دارد که با گذراندن دوره آموزش Wreck Diving آن را به یک ماجراجویی بزرگ و ایمن تبدیل می کنید.در طول دوره تخصصی Wreck Diving شما آموزش می بینید که چه گونه به اطلاعات لاشه دست پیدا کنید و برای یک غواصی در آن آماده شوید.در طول ۲مرحله غواصی شما تکنیک های غواصی در لاشه های غرق شده و همچنین ارزیابی و جلوگیری از خطرات بالقوه آن را آموزش می بینید.

 

حداقل سن: ۱۰ سال

مدرک پیش نیاز: غواص آب‌های آزاد

تعداد جلسات تئوری: آنلاین

تعداد جلسات استخر:اختیاری

غوص‌های آب‌ آزاد: ۲

حداکثر عمق آموزش: بسته به محدوده سنی

مدت پیشنهادی: ۴ ساعت 

 

Many of the ocean’s best dive sites are wrecks. These impressive structures attract unusually high densities of marine life and give you the chance to immerse in living history as you dive.
There is nothing quite like wreck diving and the SSI Wreck Diving specialty will give you all the skills and knowledge you need to become a safe and confident wreck diver. With a combination of academic and confined water sessions, you will be taught how to safely conduct non-penetration dives around wrecks and artificial reefs, up to a depth of 30 meters.
You will also get to practice your wreck diving skills during open water training dives. All of which will ensure you can enjoy wreck diving with confidence and get the most out of every dive. Upon completion of this program, you will earn your SSI Wreck Diving specialty certification. Continue your adventures and become a wreck diver. Get started online today!

  10                                                       MINIMUM AGE FOR PARTICIP

              CERTIFICATION   PREREQUISITES                                   Not applicable / mandatory

AMOUNT OF ACADEMIC SESSIONS                                                4

  AMOUNT OF POOL/CONFINED WATER SESSIONS          Not applicable / mandatory

AMOUNT OF OPEN WATER DIVES                                                  2

MAXIMUM TRAINING DEPTH                                                      30m