غواصی فقط یک تفریح است و با داشتن دانش و دانستن بیشتر در مورد آن میتوانید آن را ایمن تر کنید. در برنامه علم غواصی شما به شیوه های تئوری غواصی بصورت دقیق و جامع در مورد فیزیک،فیزیولوژی،تئوری رفع فشار،زندگی دریایی و تجهیزات غواصی آگاه می شوید.

اگر که شما می خواهید به سادگی به یک غواص حرفه ای تبدیل شوید و برای برنامه ریزی ها ،دانش بیشتری داشته باشید ،دوره Science of Diving چیزی هست که شما نیاز دارید.برنامه علم غواصی ایده ال زمان هایی هست که شما نمی توانید غواصی کنید .چون نیاز به غواصی عملی ندارد.

حداقل سن: 10

مدرک پیش نیاز: غواص آب‌های آزاد

تعداد جلسات تئوری: آنلاین

تعداد جلسات استخر: 

غوص‌های آب‌ آزاد: 

حداکثر عمق آموزش: 

مدت پیشنهادی: 6 – 10 ساعت