SSI یا همان مدرسه‌های بین المللی اسکوبا برای بیش از 50 سال است که به غواصان، مراکز غواصی و مجموعه های تفریحی آموزش می‌دهد، منابع آموزشی آنان را فراهم می‌آورد و برای آنان گواهینامه معتبر صادر می‌کند.در سال 1970 شروع به کار کرده. ‌‌اکنون SSI بیش از 35 سرویس سنتر گسترده دارد که 110 کشور جهان و بیش از 2500 نقطه را پوشش می دهد. مطالب درسی این سازمان به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه و چاپ گردیده. SSI بی‌درنگ نامی است در صنعت غواصی است که می‌توان به آن اعتماد کرد و ما این شهرت و موفقیت را به استانداردها و شیوه‌‌ی دقیق کارمان افزوده‌ایم.

شهرت بین‌المللی

از 1 ژوئن 2010 مدرسه‌های غواصی بین‌المللی یا همان SSI جزء معدود سازمان‌هایی است که از نظر کیفی مورد تائید استاندارد جهانی ISO گردید. هفت استاندارد جهت دوره‌ها، پنج استاندار جهت غواصان، دو استاندارد جهت مدرسان غواصی. ISO 11121 جهت دوره Try Scuba Diving و ISO 28401-1 تا –3 از دوره Scuba Diver تا Dive guide و ISO 11107 برای دوره Enriched Air Nitrox و 1-28401 تا -2 برای دوره Dive Control Specialist و دوره‌ی مدرسی غواص آب های آزاد (OWI) بر این اساس کارت مدارک صادر شده توسط SSI به دلیل رتبه کیفی مناسب دارای برچسب کیفیت ISO می‌باشند.

علاوه بر این‌ها SSI یکی از اعضای مهم مجمع جهانی آموزش غواصی RSTC است و در تمام نشست‌های کمیته‌های ملی شرکت می‌کند تا این اطمینان را بدست دهد که تمام منافع جامعه غواصی محفوظ است.

دوره غواص آب‌های آزاد
دوره غواصی در شب و دید محدود
دوره غواصی عمیق
دوره شناوری کامل
دوره کمک‌های اولیه
دوره هدایت غوص
دوره جهت یابی
دوره نیتروژن غنی شده
دوره جستجو و بازیافت
دوره غواصی در اجسام مغروق
دوره علم غواصی
دوره غواصی باقایق

غواصی در ارتفاع