شرح

این دوره مفاهیم و مهارت‌هایی که شما نیاز دارید تا به راحتی و شکلی امن در شرایط شب و یا دید محدود غواصی نمایید. برخی از شگفت انگیز ترین موجودات اقیانوس ها تنها در شب به بیرون می‌آیند. بنابراین چرا غواصی شما باید با فرا رسید شب پایان یابد؟ شما در این دوره مهارت هایی از قبیل نحوه ورود و خروج، استفاده از ابزارهای مربوطه و نحوه برقرار نمودن ارتباط با تیم و غواصی با یک همراه را می‌آموزید. شما بعد از گذراندن این دوره مدرک غواصی در شب و دید محدود را از آژانس بین المللی SSI کسب خواهید نمود.

حداقل سن: 10

مدرک پیش نیاز: غواص آب‌های آزاد OPEN WATER DIVER

تعداد جلسات تئوری: آنلاین

تعداد جلسات استخر: اختیاری

غوص آب‌های آزاد: 2

حداکثر عمق آموزش: بر اساس سن

مدت پیشنهادی: 6 – 10 ساعت

DESCRIPTION

This program provides the skills and concepts required to safely and comfortably dive at night or in limited visibility conditions. Some of the ocean’s most amazing creatures only come out at night, so your dive doesn’t have to end when the sun goes down. You will learn how to enter and exit the water, use specialized equipment, and how to communicate and dive with a buddy at night or in limited visibility. You will earn the SSI Night Diving and Limited Visibility Specialty certification after completing this program.

Minimum Age: 15

Certification Prerequisites: Open Water Diver

Academic Sessions: 1

Pool/Confined Water Sessions: Optional

Open Water Dives: 3

Maximum Training Depth: 40 Meters / 130 feet

Suggested Duration: 6 – 10 hours