کنفدراسیون جهانی فعالیت های زیر آبی

 یک فدراسیون بین المللی می باشد که فعالیت های زیر آبی را از ورزش های زیرآبی تا علوم زیردریایی را ارائه می کند. و به عنوان یک سیستم بین المللی بر دوره های تفریحی اسنورکلینگ و غواصی اسکوبا نظارت می نماید و آنها را می شناسد. این سازمان یکی از قدیمی ترین سازمان های غواصی زیرآب در جهان می باشد.

 

مرکز غواصی نگین ساحل قشم دوره های این سازمان را در طیف های مختلف از مبتدی تا مدرسی را برگزار می نماید.

 

یک ستاره CMAS (غواص مستقل)

CMAS دو ستاره

CMAS سه ستاره (غواص حرفه ای)

CMAS مدرس یک ستاره 

CMAS مدرس دو ستاره

CMAS مدرس سه ستاره