غواصی در ارتفاعات

بسیاری از دریاچه ها بالای کوه قرار دارند و دارای دید بسیار خوبی برای غواصی می باشند.شما برای غواصی کردن ایمن در این دریاچه ها به چه چیزی نیاز دارید؟
پاسخ این مسئله در دوره تخصصی SSI ALTITUDE DIVING هست.
اگر مکانی که شما برای غواصی انتخاب کرده اید در ارتفاع ۳۰۰تا۳۰۰۰متر بالاتر از سطح دریا باشد،غواصی ارتفاع می باشد.

بیشتر الگوریتم ها طراحی شده برای غواصی تا ارتفاع ۳۰۰متر از سطح دریا می باشند و شما در طول این برنامه آموزش میبینید برنامه ریزی ،محاسبات و هرچیزی که به افزایش ایمنی شما کمک خواهد کرد

 

حداقل سن: ۱۰ سال 

مدرک پیش نیاز: غواص آب‌های آزاد

تعداد جلسات تئوری: آنلاین

تعداد جلسات استخر: ۲ اختیاری

غوص‌های آب‌ آزاد:  ۲ اختیاری

حداکثر عمق آموزش: بسته به محدوده سنی

مدت پیشنهادی: 6 – 10 ساعت